.
.

.Taller 5, Toekomstig scenario voor de stad Valencia Research by design project waarin onderzocht is hoe futuristisch Valencia er in de 25e eeuw stedenbouwkundig en architectonisch voor zou kunnen staan.
De stad voorziet in haar volledige energiebehoefte door gebruik te maken van windenergie. Dir wordt mogelijk gemaakt doordat de hoogbouw dusdanig geplaatst en gevormd is dat
de wind, onafhankelijk van de windrichting, naar de energiecentrales gestuwd wordt. Het nader uitgewerkte gebouw is een hybride van een turbine gebouw en de bibliotheek van de toekomst.
..